To Be 2

אימון יחידים במטרה להתפנות לחפש ולמצוא זוגיות.
הנחיית זוגות מאוהבים בראשית דרכם המשותפת.
אימון זוגות שחוקים וזוגות במשבר במטרה להחזיר את חדוות הביחד ואת טעם האהבה.
ליווי יחדים וזוגות בתהליכי פרידה במטרה להקטין את הפגיעה ולאפשר להם לחזק את הסיכוי לזוגיות מוצלחת בעתיד.
סדנאות והרצאות לזוגות וליחידים.

www.tobe2.co.il