גל בטוח

חברת גל בטוח נותנת שירותי יעוץ, מדידות ומיגון בנושא RFI מיגון ברקים תכנון RF ואיכון הפרעות לאתרי תקשורת, לכל חברות הסלולר בישראל, חברת חשמל, תקני רכבת קלה וחישמול רכבת ישראל, חברות הזנק, למוסדות, למשהב"ט, לרכבת הקלה בירושלים, לנמל אשדוד, למשרדי ממשלה ועוד.

www.gale.co.il