איפיון והזמנת קורס דיגיטלי מסלול עצמאי

לפני מילוי האיפיון, הורידו למחשבכם את טופס האיפיון (הכפתור הכחול).

יש לצרף לאיפיון את טופס מבנה הקורס.  ניתן לשלוח אותו באמצעות טופס האיפיון, או מאוחר יותר ישירות לאימייל שלנו.

מילוי האיפיון מהווה אישור לתנאי תקנון החברה.