אלעד שי – מזוזות חלוצה

המילה העברית הכתובה אוצרת בתוכה כוחות קדושים, בה נישאים דבריו של הקדוש ברוך הוא, היישר לאדם ולעולם. כיהודים, התברכנו בזכות להיות מצווים ישירות מפיו של הקב"ה להתקין מזוזות על דלתות ביתינו, ולהניח תפילין בכל בוקר, מצוות שבהן ברכה עצומה.