תנופה חקירות

חברת תנופה החלה פעילותה בשנת 1982. הצלחתה המוקדמת באה לה כתוצאה ממתן שירותים מגוונים למוסדות הבנקאיים. ואולם, כבר במהלך שנות פעילותה הראשונות העניקה החברה משירותיה לגופים נוספים בקהילה העסקית, ובמשך השנים, צברה ידע וניסיון על ידי מתן שירותיה למאות ארגונים מתחומים שונים במשק הישראלי.

www.tnufa-pi.co.il