מיכל וינבוים

"האומנות הפכה לדבר שאינו נגיש להמונים אלא רק ליודעי דבר בתחום.  ואני אומרת-לא, אומנות צריכה להגיע לכולם. לגעת בכל אחד אשר חפץ בכך. שמחה לחלוק עמכם את יצירותי ומנגישה לכם את ציורי.

בכבוד ובאהבה, 
מיכל"

http://michalweinbaum.com