Ahrefs Rank

חזרה אל עמוד המילון

דירוג האתר לפי כמות הקישורים הנכנסים – באופן בסיסי לפי Domain Rating שלהם.

Domain Rating

ציון בין 0 ל-100 המציין את האמון הנתפס של אתר אינטרנט על סמך איכות הקישורים הנכנסים שהאתר מקבל. ככל שהציון גבוה יותר, כך רמת האמון הנתפסת ולכן פוטנציאל הדירוג של אתר אינטרנט גבוהה יותר.

חזרה אל עמוד המילון >> Download Tooltip Pro
גלילה לראש העמוד

שרותי קידום Fly Guy - הזמנת מידע נוסף

רוצים להתייעץ בוואטסאפ?