נגישות

חזרה אל עמוד המילון

הנגשת אתרים נועדה לאפשר לבעלי לקות ראיה ונכים לגלוש באתר אינטרנט בקלות כמו כל גולש אחר, פעולה שהיא בלתי אפשרית ללא הפעלת הנגשה מלאה כחוק

נגישות (Wikipedia)

נְגִישׁוּת היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, לרבות אנשים שהיכולות שלהם באחד מתחומים אלה נמוכות עד כדי לקויות. לדוגמה: התאמת המערכת לקצרי רואי וכבדי ראייה, לבעלי לקות שמיעה, לנכים בכיסאות גלגלים וכדומה.

סמלי סוגי עזרי נגישות (מהפינה השמאלית-עליונה בכיוון השעון): סידור נגישות כללי או סידור נגישות למשתמשי כיסאות גלגלים, טלפרינטר ללקויי שמיעה, הגברת קול לכבדי שמיעה, תרגום לשפת סימנים, טלוויזיה במעגל סגור להקלת הקריאה לכבדי ראייה, תמליל מונגש בכתב ברייל, סידורי נגישות כלליים ללקויי ראייה וטלפון עם מגבר ללקויי שמיעה.
סמל המייצג נגישות לאנשים עם מוגבלות שאינה נראית (מוגבלות שכלית, נפשית, תקשורתית ולקויות למידה)

הנגישות היא תת-תחום של השמישות - התחום העוסק בהתאמת המערכת לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר. העוסקים בהנדסת מערכות ממיינים את תכונת הנגישות של המערכות בין התכונות המכונות ilities, לצד מאפיינים לא-פונקציונליים אחרים של מערכות, כגון אמינות ובטיחות.

חזרה אל עמוד המילון >> Download Tooltip Pro
גלילה לראש העמוד

שרותי קידום Fly Guy - הזמנת מידע נוסף

רוצים להתייעץ בוואטסאפ?