טופס

חזרה אל עמוד המילון

מסמך כתוב שיש בו מידע או מיועד למילוי פרטים

טופס (Wikipedia)
טופס של רשות המסים בארצות הברית

טופס הוא מסמך תבניתי המיועד לקליטת נתונים. לשם כך, טופס מכיל הוראות, כותרות או שאלות שלצידן חללים (שדות) למילוי. שדות הטופס עשויים לאפשר כתיבת מלל חופשי או לחייב בחירה מתוך רשימת ערכים. טפסים משרתים מגוון שימושים משרדיים, כגון הצהרות (למשל, שאלון פרטים אישיים), הזמנות של מוצרים ושירותים, פניות לרשויות ולמוסדות.

חזרה אל עמוד המילון >> Download Tooltip Pro
גלילה לראש העמוד