החוק להנגשת אתרים

סוף סוף - הנגשת אתר וויקס

לאחר תהליך ארוך שהוביל איגוד האינטרנט במשך למעלה מארבע שנים, פירסמה נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טיוטה סופית של תקנות מעודכנות של הנגישות להנגשת אתרים ושירותים באינטרנט.

בנוסח התקנות המעודכן אימצה הנציבות את מרבית המלצות האיגוד וביצעה שינויים משמעותיים בתקנות הנגישות. טיוטת התקנות המעודכנות שפורסמה על ידי הנציבות הועברה לאישור הכנסת וצפויה להיות מאושרת בתקופה הקרובה.

התקנות המעודכנות מאזנות את הצורך של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט לבין היכולת של בעלי האתרים להנגיש אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר.

באתר איגוד האינטרנט הישראלי ניתן לקבל חומר רב אודות נושא ההנגשה.

עיתון TheMarker מפרסם

עיתון TheMarker מפרסם היום כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת תתכנס מחר (05/09/2017) כדי לאשר את הטיוטה הסופית של תקנות הנגישות לאתרים ושירותים כאינטרנט — לאחר שמועד כניסת הת­קנות לתוקף נדחה כבר פעמיים, ולאחר שהתקנות עברו שינויים בחודשים האחרונים. החוק צפוי להיכנס לתוקף ב־26 באוקטובר.

אחד השינויים העיקריים שיוצגו לוועדה הוא בתקנה 35 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנועדה להקל על את­רים רבים העומדים בפני תביעות בגלל אי ־ היערכותם למימוש החוק.

הנוסח המעודכן פוטר מהנגשה בעלי אתרים קיימים שהמחזור הכ­ספי הממוצע שלהם נמוך ממיליון שקל בשנה, ובעלי אתרים חדשים (המוגדרים ככאלה שקמו אחרי 25 באוקטובר 2015) שהם עוסק פטור או שהמחזור הכספי הממוצע שלהם קטן מ-300 אלף בשנה יקבלו פטור עד אוקטובר 2020.

בנוסף, יינתן פטור מהנגשה למי שמספקים שירות דרך רשתות חברתיות שתשתיותיהן אינן מאפשרות הנגשה מלאה. תכני וידאו יידרשו להציג כתו­ביות, אך חובה זו תחול רק על חברות ציבוריות או חברות עם מחזור כספי העולה על 5 מיליון שקל.

הנוסח החדש מבקש להתמודד עם תופעה של עורכי דין שניצלו את התקנות כדי לאיים בתביעות על בעלי אתרים – וקובע כי על התובע לשלוח לבעל האתר דרישה לתיקון ולתת לו 60 יום לעמוד בבקשה. עוד נקבע כי יינתן פטור מחובת נגישות לבעלי מוגבלויות לאתרים קטנים או חדשים.

כאמור, לאחר תלונות רבות שעלו עם הצגת החוק, שונו התקנות, ולהלן עיקרי התקנות החדשות לנגישות אתרים כפי שפורסמו כבר ב 17.8.2017 בעיתון TheMarker:

  • הנגשת אתר קיים: פטור לבעלי אתר קיים עם מחזור כספי הנמוך ממיליון שקל. חובה לפרסם דרכי התקשרות לטובת אנשים עם מוגבלות.
  • בעיה טכנולוגית להנגיש אתר: ניתן לקבל פטור לשלוש שנים, על ידי הוכחה למורשה נגישות או איש מקצוע.
  • הנגשת אתר חדש: פטור אוטומטי לעוסק פטור או עם מחזור כספי שנמוך מ-100 אלף שקל, ופטור עד שנת 2020 לבעלי אתר חדש עם מחזור כספי נמוך מ-300 אלף שקל.
  • הננשת וידאו ואודיו: החובה חלה רק על רשות ציבורית או גופים בעלי מחזור כספי שנתי של יותר מ-5 מיליון שקל בשנה.
  • הגשת תביעה נגד אתר שאינו מונגש: על התובע לשלוח, לפני הגשת התביעה, דרישה לתיקון האתר ומתן תקופה של 60 יום לתיקון הבעיה.

מה אתם יכולים לעשות כבר היום?

תמונות באתר

אנשים בעלי ליקויי ראיה עשויים להשתמש בטכנולוגיה מסייעת כגון קוראי מסך לצפייה באתר שלך. 

בשלב הראשון, חשוב לתת לכל תמונה שם.  זאת אומרת, לא נעלה לאתר תמונה של מחשב ששם הקובץ שלה הוא: abcdefg.jpg אלא נקרא לקובץ עצמו 'לפטופ HP בצבע לבן'.

בנוסף, הוספת תיאורים לתמונות באמצעות טקסט alt. הוספת טקסט alt לתמונות באתר שלך מספקת מידע אודות התמונות שלך ומסייע מנועי חיפוש וקוראי מסך "לקרוא" אותם.

כך גם נקרא לתמונה שלנו 'לפטופ HP בצבע לבן' וגם נוסיף הערת Alt שיכולה להיות זהה לשם הקובץ או משהו אחר לגמרי בסגנון 'לפטופ ותפוח ירוק במשרדי וויקס בנמל תל אביב', כך גם נעזור לגוגל עם מילות מפתח באופן כפול על התמונה וגם להנגשה.

יש צורך לעשות כך על כל תמונה ותמונה באתר.

טקסט אמיתי

בהרבה מקרים, בשביל שהאתר יראה טוב, מעדיפים לקוחות שלנו לשים באנר מעוצב ויפה שהכינו להם בסטודיו הגרפיקה.

המשמעות עבור גוגל היא כמעט ואפסית, כי אם הכנו באנר שהטקסט הינו חלק מהתמונה, כמו בדוגמא הזו:

יש גבול לכמות הטקסט שנוכל להגדיר כשם התמונה או כ ALT, ולכן, אם הטקסט חשוב, נשים רקע של עיתון, ועליו טקסט חי שגוגל ותוכנות הנגישות יוכלו לקרוא, כמו בדוגמא הזו:

Record not found