ניב עזר – רונן עזר ושות'

המון תודה על השירות והמקצועיות גיא איש מדהים.

יניב עזר, http://www.re-cpa.org